Poslovodstvo družbe mora sprejeti ukrepe o finančnem prestrukturiranju ali pričeti insolventni postopek, če:
 • če ima družba več kot 60 dni neprekinjeno blokiran poslovni račun,
 • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji,
 • če znaša izguba tekočega leta, skupaj s prenesenimi izgubami več kakor polovico kapitala (kapitalska neustreznost)

Če niste pravočasno sprejeli ukrepov o finančnem prestrukturiranju in pričeli insolventnega postopka, lahko upniki od poslovodstva zahtevajo povračilo škode, katero so imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila, če je bil nad družbo začet stečajni postopek.


Ali ste seznanjeni, da:
Lahko vaši delavci predlagajo stečaj nad podjetjem, vi pa nimate možnosti ugovora zoper ta predlog, če več kot dva meseca zamujate s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov?

 
 
Insolventnost gospodarske družbe je pogoj za pričetek insolventnega postopka:
 • postopek prisilne poravnave,
 • postopek poenostavljene prisilne poravnave in
 • stečajni postopek

 
Kaj je insolventnost?

Insolventnost je položaj, ki nastane, če je dolžnik trajneje nelikviden ali dolgoročno plačilno nesposoben.

Pravna oseba je

 • trajneje nelikvidna pod naslednjimi pogoji:
  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
  • če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali
  • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.
 • dolgoročno plačilno nesposobna pod naslednjimi pogoji:
  • če je prezadolžena (ko je vrednost premoženja manjša od vsote obveznosti)
  • če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv (kapitalska neustreznost)

Odlašanje s pričetkom insolventnega postopka je nezakonito in drago, zato se obrnite na strokovnjake!
 
Smo strokovnjaki v insolventnih postopkih :
  • svetujemo pred uvedbo insolventnega postopka
  • svetujemo in usmerjamo v izogib pričetku insolventnega postopka, ugovarjamo proti že začetim postopkom (stečaja ali izbrisa)
  • v vodenje prevzamemo ali usmerjamo vaše računovodstvo v času kritičnega obdobja pred uvedbo postopka
  • pripravljamo predloge ter celotno dokumentacijo za vložitev predlogov za pričetek insolventnih postopkov
  • svetujemo in usmerjamo pred pričetkom inoslventega postopka v skladu z veljavno zakonodajo ter dajemo priporočila v izogib sankcijam, kaznim in odškodninskim zahtevkom

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko: 040 / 78 77 75
ali nam pošljite sporočilo: TUKAJ
in z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

Odgovorimo na vsak, tudi anonimen telefonski klic in vsako elektronsko pošto!
Informativno in BREZPLAČNO odgovarjamo na zastavljena vprašanja o možnostih in posledicah postopka po telefonu in elektronski pošti ali osebno.

Nahajamo se v Mariboru, v poslovnem centru City, Ulica Vita Kraigherja 5, 4. nadstropje desno (vhod iz Trga Leona Štuklja).

Jamčimo za zaupno obravnavo vseh podatkov in informacij.