Poslovodstvo družbe mora sprejeti ukrepe o finančnem prestrukturiranju ali pričeti insolventni postopek, če:
 • če ima družba več kot 60 dni neprekinjeno blokiran poslovni račun,
 • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji,
 • če znaša izguba tekočega leta, skupaj s prenesenimi izgubami več kakor polovico kapitala (kapitalska neustreznost)

Če niste pravočasno sprejeli ukrepov o finančnem prestrukturiranju in pričeli insolventnega postopka, lahko upniki od poslovodstva zahtevajo povračilo škode, katero so imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila, če je bil nad družbo začet stečajni postopek.


Ali ste seznanjeni, da:
Lahko vaši delavci predlagajo stečaj nad podjetjem, vi pa nimate možnosti ugovora zoper ta predlog, če več kot dva meseca zamujate s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov?

 
 
Insolventnost gospodarske družbe je pogoj za pričetek insolventnega postopka:
 • postopek prisilne poravnave,
 • postopek poenostavljene prisilne poravnave in
 • stečajni postopek

 
Kaj je insolventnost?

Insolventnost je položaj, ki nastane, če je dolžnik trajneje nelikviden ali dolgoročno plačilno nesposoben.

Pravna oseba je

 • trajneje nelikvidna pod naslednjimi pogoji:
  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
  • če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali
  • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.
 • dolgoročno plačilno nesposobna pod naslednjimi pogoji:
  • če je prezadolžena (ko je vrednost premoženja manjša od vsote obveznosti)
  • če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv (kapitalska neustreznost)

Odlašanje s pričetkom insolventnega postopka je nezakonito in drago, zato se obrnite na strokovnjake!
 
Smo strokovnjaki v insolventnih postopkih :
  • svetujemo pred uvedbo insolventnega postopka
  • svetujemo in usmerjamo v izogib pričetku insolventnega postopka, ugovarjamo proti že začetim postopkom (stečaja ali izbrisa)
  • v vodenje prevzamemo ali usmerjamo vaše računovodstvo v času kritičnega obdobja pred uvedbo postopka
  • pripravljamo predloge ter celotno dokumentacijo za vložitev predlogov za pričetek insolventnih postopkov
  • svetujemo in usmerjamo pred pričetkom inoslventega postopka v skladu z veljavno zakonodajo ter dajemo priporočila v izogib sankcijam, kaznim in odškodninskim zahtevkom

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko: 041 / 777 – 775
ali nam pošljite sporočilo: TUKAJ
in z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

Odgovorimo na vsak, tudi anonimen telefonski klic in vsako elektronsko pošto!
Informativno in BREZPLAČNO odgovarjamo na zastavljena vprašanja o možnostih in posledicah postopka po telefonu in elektronski pošti ali osebno.

Nahajamo se v Mariboru, v poslovnem centru City, Ulica Vita Kraigherja 5, 4. nadstropje desno (vhod iz Trga Leona Štuklja).

Jamčimo za zaupno obravnavo vseh podatkov in informacij.


Tukaj nam lahko pošljete sporočilo ali postavite vprašanje:

Napišite vprašanje ali sporočilo