Nihče si ne želi pričeti osebnega stečaja.
Vendar če se dolgovi kopičijo in jim ni videti konca, je lahko edina možnost za nov in svež začetek prav osebni stečaj.

 

Osebni stečaj je namenjen:
 • vsem fizičnim osebam -potrošnikom (zaposlenim, brezposelnim, upokojencem, študentom,…)
 • samostojnim podjetnikom
 • zasebnikom (zdravnikom, notarjem, odvetnikom, kmetom ali drugim fizičnim osebam,
  ki niso podjetniki in ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost)

 

Pogoj za osebni stečaj je insolventnost dolžnika:
Fizična oseba – potrošnik:
 • če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju
 • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali večih obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev
 • če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 evrov.
 • če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti
Kratek test za to, ali ste tudi vi “zreli” za osebni stečaj:
Zaposleni: Če za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik vaše plače,
Brezposelni: Če za več kot dva meseca zamujate z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 1.000€,
potem ste že trajneje nelikvidni …
Samostojni podjetnik in zasebnik:
 • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali
 • če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali
 • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.

 

Postopek osebnega stečaja in dokumentacija

Za pričetek osebnega stečaja je potrebno na sodišče vložiti:
– Predlog za začetek stečajnega postopka
z navedenimi in opisanimi vsemi obveznostmi, za katere stečajni dolžnik ve ter okoliščinami zakaj je do prezadolženosti prišlo,

– Poročilo o stanju premoženja stečajnega dolžnika,
ki zajema popis vsega premoženja, terjatev in obveznosti stečajnega dolžnika, za katere stečajni dolžnik ve. Poročilo o stanju premoženja mora stečajni dolžnik podpisati in svoj podpis na poročilu overi na upravni enoti ali pri notarju, cena overitve podpisa je 3€ na upravni enoti in 17,08 € pri notarju. Listino vam izdelamo v naši pisarni.

– Predlog za odpust obveznosti,
s katerim stečajni dolžnik sodišču predlaga, da se mu po poteku preizkusnega obdobja (dveh do petih let), odpustijo vse obveznosti, ki niso poplačane v stečajnem postopku.

 

Celotno dokumentacijo za pričetek osebnega stečaja in postopka odpusta obveznosti pripravimo in sestavimo mi, vključno z vložitvijo dokumentacije na sodišče, kar za stečajnega dolžnika pomeni, da sam nima nobenih poti na sodišče.

Čas, ki ga potrebujemo za sestavo celotne dokumentacije je 1-2 dni od prejema vseh potrebnih dokumentov od stečajnega dolžnika, sodišče pa pričetku osebnega stečaja odloči v roku cca. 3 – 7 dni.
Potrebni dokumenti   za fizične osebe – potrošnike

Potrebni dokumenti   za samostojne podjetnike in zasebnike


 

Strošek

Cena priprave celotne dokumentacije za pričetek postopka osebnega stečaja in postopka
odpusta obveznosti,  vključno z vložitvijo vse dokumentacije na sodišče je 150,00 EUR.

Strošek overitve podpisa na upravni enoti je 3 EUR ali pri notarju je 17,08 EUR.

Drugih stroškov za pričetek postopka NI.


 

Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko: 041 / 777 – 775 ali 040/808-005
ali nam pošljite sporočilo: kontakt@stecajnapisarna.com
in z veseljem vam bomo prisluhnili.

 

Odgovorimo na vsak, tudi anonimen telefonski klic in vsako elektronsko pošto!
Informativno in BREZPLAČNO odgovarjamo na zastavljena vprašanja po telefonu in elektronski pošti, lahko pa se oglasite pri nas. Nahajamo se v Mariboru, v poslovnem centru City, Ulica Vita Kraigherja 5, 4. nadstropje desno (vhod iz Trga Leona Štuklja).

Vsi odgovori na zastavljena vprašanja so brezplačni in niso pogojeni z naročilom storitve.
Prav tako pa jamčimo za zaupno obravnavo vseh podatkov in informacij.

 


 

Pogosta vprašanja in odgovori:

 

1 Pogoji za začetek osebnega stečaja

Osebni stečaj lahko sprožite, če ste brezposelni in vaši dolgovi znašajo več kot 1.000€ – to je pogoj, ki ga določa zakon. Če pa ste zaposleni in prejemate plačo, pa je pogoj, da vaši dolgovi znašajo več kot pa 3-kratnik vaše plače (primer: plača: 500/mesec, potem morajo biti dolgovi več kakor 1.500€), istočasno pa morate s plačilom teh dolgov zamujati več kakor dva meseca.

Osebni stečaj lahko izpeljete (če še izpolnjujete druge pogoje), vendar bo banka terjala poroka za neizpolnjen del dolga.

Osebni stečaj lahko izvede ne glede na to, da ste lastnik podjetja. Vaš delež v tem podjetju bo v stečajnem postopku predstavljal stečajno maso, ki jo bo stečajni upravitelj poskušal unovčiti, to je prodati vaš delež. Če bo ugotovil, da podjetje nima vrednosti in ga ni moč prodati, vas bo pozval, da predlagate stečaj tudi nad podjetjem.

Lahko ste ali zaposlen ali brezposeln. Osebni stečaj lahko naredite, če ste brezposelni in vaši dolgovi znašajo več kot 1.000€ – to je pogoj, ki ga določa zakon. Če pa ste zaposleni in prejemate plačo, pa je pogoj, da vaši dolgovi znašajo več kot pa 3-kratnik vaše plače (primer: plača: 500/mesec, potem morajo biti dolgovi več kakor 1.500€), istočasno pa morate s plačilom teh dolgov zamujati več kakor dva meseca.

Osebni stečaj lahko naredite, če ste brezposelni in vaši dolgovi znašajo več kot 1.000€ – to je pogoj, ki ga določa zakon. Če pa ste zaposleni in prejemate plačo, pa je pogoj, da vaši dolgovi znašajo več kot pa 3-kratnik vaše plače (primer: plača: 500/mesec, potem morajo biti dolgovi več kakor 1.500€), istočasno pa morate s plačilom teh dolgov zamujati več kakor dva meseca. Zgornje meje za višino dolga zakon ne določa.

Odgovor je DA. Zakon ne določa nobenih omejitev, da zaposleni ali tudi nezaposleni ne bi mogli narediti osebnega stečaja, ne glede na višino prejemkov. Merilo insolventnosti – pogoj za začetek osebnega stečaja je višini dolgov. Ker ste zaposleni, morajo vaši dolgovi znašati več kakor trikratnik vaše neto plače, istočasno pa morajo biti ti dolgovi zapadli v plačilo pred več kakor 2 mesecema.

Da. Lahko gre v osebni stečaj.

Če je oseba nezaposlena, to ni ovira oz. pogoj, da se stečaj sproži. Se pa bo morala brezposelna oseba v času trajanja stečaja truditi oz. si prizadevati, da si zaposlitev išče oz. najde.

Najemno razmerje za stanovanje pa se v stečaju ne prekine zaradi samega postopka stečaja, prav tako kakorkoli drugače stečajni postopek ne vpliva na najemno razmerje in obratno.

Osebni stečaj lahko sprožite, če imate v R Sloveniji stalno ali začasno prebivališče ali če tukaj prejemate plačo ali če imate v R Sloveniji premoženje.

Če iz listin, katere ste prejeli od leasinga lahko dokažemo, da ste v zamudi s plačilom dolga več kakor 2 meseca in da ta dolg presega 3-kratnik plače vašega moža (če namerava on narediti osebni stečaj), potem vam ni potrebno čakati na sodišče oziroma izvršbo. Takšna listina, katero bi potrebovali, bi bil opomin, poziv za plačilo, opomin pred tožbo ali podobno.

Če imate dolgove, ki jih ne morete poplačati in ste istočasno brez premoženja, potem lahko v takšni situaciji naredite osebni stečaj. Nekateri napačno razmišljajo, da morajo biti lastniki premoženja ali pa, da morajo imeti zaposlitev, če želijo narediti osebni stečaj, kar pa ni res.

Pogoj je, da imate dolgove, ki so starejši od dveh mesecev in da vsota teh dolgov znaša več kot 1.000€ če ste brezposelni ali pa več kot 3-kratnik neto plače, če ste zaposleni.

DA, tudi upokojenec lahko naredi osebni stečaj, ne glede na višino pokojnine. Pogoj je, da znašajo njegovi dolgovi več kakor tri-kratnik pokojnine, ki jo prejema in istočasno, da je v zamudi s plačilom teh dolgov za več kot dva meseca – da so ti dolgovi starejši od 2 mesecev.

Da, osebni stečaj lahko sprožite. Če ste prejemnica denarne socialne pomoči in/ali brezposelna, ni pogoj ali ovira, da osebnega stečaja ne bi mogli začeti. Prav tako ni ovira hipoteka oziroma poroki za vaš najet kredit.

Če oseba ne prejema ali nima dohodkov, ni ovira za začetek osebnega stečaja. Pogoj je, da ste insolventni, kar pomeni: če ste brezposelni in vaši dolgovi znašajo več kot 1.000€, če pa bi bili zaposleni in bi prejemali plačo, pa bi morali vaši dolgovi presegati 3-kratnik vaše neto plače (primer: plača: 500/mesec, potem morajo biti dolgovi več kakor 1.500€), istočasno pa morate s plačilom teh dolgov zamujati več kakor dva meseca.

Da, lahko gre v osebni stečaj. Tukaj bi znala biti ovira pri odpustu obveznosti. Če je oseba v prvem stečajnem postopku že zaključila odpust obveznosti, ali pa če ji je bil odpust obveznosti, mora od prvega odpusta miniti več kot 10 let, da bo pri naslednjem osebnem stečaju lahko podala tudi predlog za odpust obveznosti. Če pa odpusta obveznosti v prvem postopku osebnega stečaja ni predlagala, pa lahko predlaga osebni stečaj in ves čas trajanja postopka osebnega stečaja sodišču poda predlog tudi za odpust obveznosti.

Lahko imate v lasti nepremičnino in objavite osebni stečaj. Imeti ali ne imeti premoženja ni pogoj za sprožitev stečajnega postopka. Če imate premoženje, oziroma nepremičnino, bo ta prodana, saj se v stečaju proda vse premoženje stečajnega dolžnika.

Da, lahko.

Nepremičnina predstavlja vaše premoženje, ki bi v primeru osebnega stečaja predstavljala vašo stečajno maso, zatorej bo v postopku tudi prodana, prodajal se bo vaš delež, sestra pa bo predkupni upravičenec.

Izpodbojni rok je 5 let pred začetkom stečajnega postopka.

Slišali ste narobe. Osebni stečaj lahko naredite, če ste zaposleni, ne glede na to ali ste zaposleni za polni, skrajšani ali polovični delovni čas, prav tako pa lahko naredite osebni stečaj tudi, če ste brezposelni.

Višina dohodka, ki ga prejema vaš partner je tukaj nepomembna. Če dolguje zgolj preživnino (ne glede na znesek dolga), sodišče ne bo dovolilo začetka stečajnega postopka, ker ni pravnega interesa. Preživnina se v osebnem stečaju (in v nadaljevanju v postopku odpusta obveznosti) NE odpusti. To pomeni, da če bi stečajni postopek stekel in se tudi končal, se partnerju preživninska obveznost ne bi odpustila in stanje bi bilo enako kot pred stečajem.

2 Dolgovi

Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, RAZEN:

 1. denarne kazni ali dolg za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
 2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
 3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, odvzema premoženja nezakonitega izvora in povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti
 4. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Vsi dolgovi, ki so nastali pred dnevom začetka osebnega stečaja in jih dolgujete mobilnemu operaterju za storitve, sodijo v stečajno maso in kasneje se v postopku odpusta obveznosti odpustijo, torej tudi dolg za neporavnane račune do mobilnega operaterja.

Dolg za prispevke se ne odpusti.

Da, izvršbe preživninskega sklada se ne prekinejo in tečejo dalje “kot da ne bi nič bilo”, torej tudi rubež je mogoč itd…

Če vaš partner dolguje plačilo preživnine, se dolg za neplačano preživnino v osebnem stečaju ne odpusti.

Če dolguje kredit, ki je zavarovan s hipoteko, se pa bo dolg za kredit lahko odpustil, vendar bo banka uveljavljala zavarovanje iz hipoteke, kar pomeni, da bo tista nepremičnina, ki je zastavljena v hipoteko, prodana.

Ne, dolgovi iz kaznivih dejanj se ne odpustijo.

Kredit, tudi če je najet pri avstrijski banki, se v osebnem stečaju odpusti.

Odvisno kaj dolgujete fizični osebi. Če dolgujete odškodnino za povzročene telesne poškodbe, se ta dolg v stečaju ne odpusti. Če pa dolgujete denarni znesek, ker ste od fizične osebe prejeli posojilo, pa je tak dolg odpusti. Zakon ne določa različne obravnave dolga, če dolgujete fizični osebi ali pravni (podjetju ali banki), temveč je važna vrsta dolga – kaj oz. za kaj dolgujete.

Če ste prezadolženi, osebni stečaj lahko naredite. Če ste brezposelni, je pogoj, da znaša dolg več kot 1.000€, če pa ste zaposleni, pa mora dolg presegati tri-kratnik vaše neto plače.

Vendar, če dolgujete državi prispevke, se prispevki v stečaju ne odpustijo, zato je potrebno premisliti, če je smotrn osebni stečaj za vas, če so prispevki edini dolg, ki ga imate. Če dolgujete dohodnino ali druge davke, kot je DDV, se pa ti dolgovi odpustijo – le prispevki se ne odpustijo.

Pojdite na vaše okrajno sodišče – na izvršilni oddelek. Tam zahtevajte, da vam natisnejo seznam izvršilnih postopkov (seznam izvršb). Če ste živeli na več naslovih v različnih krajih, boste morali zaprositi za izpis na vsakem okrajnem sodišču, ki pokriva območje, kjer ste živeli (npr. Koper, Murska Sobota, Celje, Velenje…)

Dolgovi se v postopku odpusta obveznosti, ki teče istočasno s postopkom osebnega stečaja, ODPUSTIJO in se ne vračajo. Vendar pa to ne velja za dolgove, za katere zakon pravi, da se ne odpustijo (preživnine, kazni, prispevki, odškodnine za telesne poškodbe,..)

Od prvega dne, ko se začne stečajni postopek in vse do konca stečaja imate možnost sodišču predlagati odpust obveznosti. Postopek odpusta obveznosti je postopek, ki se vodi znotraj stečajnega postopka. Ko po že začetem stečajnem postopku sodišče začne še postopek odpusta obveznosti, določi poskusno dobo v trajanju od 2 do 5 let. Ko se postopek odpusta obveznosti konča – to je z iztekom določene poskusne dobe, če jo preživite uspešno, sodišče zaključi postopek odpusta obveznosti z odpustom dolgov.

Če upnik ne izkoristi pravice, da prijavi svojo terjatev v stečajno maso v postopku stečaja, po zaključku stečaja in odpusta obveznosti več nima nobene pravice terjati dolžnika za dolgove, ki so nastali pred začetkom stečaja, saj so vsi dolgovi, ki so nastali pred začetkom stečaja odpuščeni, kar pa ne velja za dolgove, ki so izvzeti iz odpusta dolgov (preživnine, globe,…), te dolgove bo potrebno poplačati.

Da. Z dnem, ko sodišče izda sklep, da je nad vami začet postopek osebnega stečaja, so prekinjeni vsi izvršilni postopki. To pomeni, da vas upniki več ne smejo in ne morejo terjati za dolgove (tudi) preko izvršilnega postopka (z rubežem…) temveč morajo prijaviti svoje terjatve v stečajno maso. Izvršitelji ne morejo in ne smejo opravljati rubeža od dneva, ko je stečajni postopek začet, česar se tudi striktno držijo, kajti vsak morebiten rubež nad premoženjem dolžnika, nad katerim se vodi stečajni postopek je protizakonit.

Če je izvršbo izdal zastopnik otroka ali Javni jamstveni in preživninski in invalidski sklad RS, s stečajem ne zaustavite izvršbe in izvršilnih dejanj, kajti obveznosti iz naslova preživnine se v stečajnem postopku in z njim povezanim postopkom odpusta obveznosti NE odpustijo, v stečajnem postopku ta izvršba teče naprej nemoteno.

Predlagamo, da o tem nemudoma obvestite stečajnega upravitelja, v skrajnem primeru pa zadevo prijavite policiji. Takšna dejanja so protizakonita.

Upniki in njihove terjatve se obravnavajo enako, ne glede na to ali so iz Slovenije ali Avstrije, odpust dolga velja tudi, če dolgujete banki v Avstriji.

Če vas upniki terjajo za dolgove, ki so nastali pred začetkom stečajnega postopka, bi morali zanje dobiti sklep o zaustavitvi izvršbe že tekom osebnega stečaja. Če ste prejeli novo izvršbo, je potrebno vložiti ugovor proti sklepu o izvršbi. Upnikom, ki vam pošiljajo opomine za dolgove, ki so nastali pred začetkom osebnega stečaja, morate poslati obvestilo, da ste stečaj zaključili in da vas neupravičeno terjajo. Če pa so to dolgovi, ki so vam nastali na novo, po tem, ko je bil stečajni postopek začet, pa jih boste morali plačati. Če vas upniki terjajo za plačilo globe za kazni in prekrške, preživninske obveznosti, prispevke, odškodnine za telesne poškodbe… pa se ti dolgovi niso odpustili, ker zanje odpust obveznosti ne velja, jih boste morali poplačati, v tem primeru je izvršba upravičena oziroma zakonita.

Ni možno obdržati hipotekarnega kredita (in nepremičnine, na kateri imate hipoteko) ter delati selekcije kateri dolgovi bodo predmet obravnave v stečaju in kateri ne. V stečaju se upoštevajo in rešujejo vsi dolgovi generalno in prav tako vse premoženje, tudi tisto, ki ste ga bremenili s hipoteko, ko ste najeli kredit, ki bo predstavljalo stečajno maso, torej prodano v stečajnem postopku.

Ker se v postopku odpusta obveznosti vsi dolgovi ne odpustijo (preživnina, globe, odškodnine za telesne poškodbe), lahko upniki nadaljujejo izvršbo (in rubež) za tisti dolg, ki ni bil odpuščen.

Dolgovi iz naslova neplačane preživnine (tudi do jamstvenega in preživninskega sklada) se v postopku osebnega stečaja oziroma odpusta obveznosti ne odpuščajo, to bo potrebno plačati.

Da.

Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja.

Ko ste v osebnem stečaju se ne smete na novo zadolževati. Če predstavlja plačevanje najemnine finančno težavo, vam predlagamo, da se obrnete na Center za socialno delo in zaprosite za subvencijo najemnine.

Število upnikov nima nobenega pomena, popolnoma enako poteka celotni postopek, če je upnik le eden ali jih je sto.
Ne odpustijo pa se vsi dolgovi in sicer dolgovi za preživninske obveznosti, dolgovi za izrečene globe (npr. prometni prekrški) ter odškodnine za povzročene telesne poškodbe, pri samostojnih podjetnikih oz. bivših samostojnih podjetnikih pa še prispevki, ki jih dolgujejo FURS-u.

Ne, ne drži tako. Preživnina je izvzeta iz odpusta obveznosti, kar pomeni, da se mu dolg, ki ga ima za plačilo preživnine ne bo odpustil s stečajem. Če ste vložili izvršbo, bo ta veljala tudi v času njegovega stečaja, torej se mu bo trgal znesek od plače.

Da, lahko. Moževa obveznost do banke iz naslova kredita ni ugasnila.

Znotraj stečajnega postopka se vodi tudi postopek odpusta obveznosti. Po uspešno zaključenem postopku odpusta obveznosti sodišče izda sklep o končanju postopka odpusta obveznosti in takrat so vaši dolgovi odpuščeni.

Zakon določa tudi ovire za odpust obveznosti (kazenska evidenca itd), če obstaja ena izmed ovir, sodišče odpust obveznosti zavrne. Prav tako pa se vsi dolgovi ne odpustijo (preživnina, globe za prekrške, prispevki, odškodnine za telesne poškodbe,…)

Dolgov ne poplača nihče. Če nimate nič premoženja, katero bi se prodalo in bi se s tem poplačali – vsaj delno, upniki, potem se ti dolgovi v postopku odpusta obveznosti odpustijo. Postopek odpusta obveznosti se vodi skupaj oz. istočasno v postopku osebnega stečaja. V tem postopku sodišče določi preizkusno dobo in če jo uspešno prestanete, sodišče izda sklep, da so vaši dolgovi odpuščeni.

Ne. Globe za storjene prometne (in druge) prekrške se ne odpustijo.

Vam, kot poroku se dolg ne bo odpustil. Banka vas bo terjala za dolg, ki bo ostal nepoplačan iz naslova poroštva, ki ste ga dali.

Da, ker gre za odškodnino za materialno škodo, se dolg odpusti.

Drugače bi bilo, če bi bila povzročena škoda fizični osebi in bi bili dolžni odškodnino za telesne poškodbe – tak dolg se ne bi odpustil.

3 Premoženje in stečajna masa

V stečajno maso spada vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega v stečajno maso spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, in premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.

Da. Avtomobil se v stečajnem postopku obravnava kot vaše premoženje, zato ga bo stečajni upravitelj prodal. Vendar je možnost, da vam avtomobil tudi ostane, saj obstajajo izjeme, kot bi lahko bila tudi vaša v vašem primeru, pod pogojem, da je vrednost avtomobila manjša (npr. 500€). V tem primeru, če je ocenjena vrednost avtomobila tako majhna, da bi bili stroški prodaje višji kot bi bil iztržek od prodaje, lahko sodišču podate prošnjo, da vam dovoli avtomobil obdržati, se pa bi moral s tem strinjati tudi stečajni upravitelj. Načeloma se stečajni upravitelji s takšno prošnjo strinjajo, vendar pa ni nikjer pisanega pravila ali zagotovila, da bo tudi v vašem primeru tako.

Vse vaše premoženje se v stečaju proda, tudi polovica hiše. Če je prodaja na dražbi neuspešna, pa postane lastnik občina.

Pravilo v osebnem stečaju je, da se v stečajnem postopku proda vse premoženje stečajnega dolžnika. Namen stečaja je, da se poravnajo dolgovi iz prodaje premoženja, razlika dolgov, ki ostanejo neporavnani pa se odpustijo. Da bi pa obdržali premoženje, država pa odpustila dolgove, pa žal zakon tega ne dopušča.

Nepremičnino lahko prepišete, če se tako odločite, vendar bi v primeru osebnega stečaja tovrstni pravni posel z bližnjimi osebami oz. družinskimi člani stečajni upravitelj izpodbijal, če od »prepisa« do začetka stečaja ne bo preteklo 5 let. Prav tako vam zaradi ugotovljenega poskusa prikrivanja premoženja lahko stečajni upravitelj ugovarja zoper odpust obveznosti.

Stečaj vpliva na vajino skupno premoženje, če bo stečajni upravitelj ugotovil in tudi dokazal, da je del moževega premoženja tudi vaše premoženje (enako kot če bi prišlo do ločitve). To premoženje se potem proda v okviru stečajnega postopka, saj predstavlja stečajno maso.

Vaš delež na nepremičnini je vaše premoženje, katerega bo stečajni upravitelj prodajal. Predkupno pravico imajo solastniki, v primeru neuspešne prodaje pa postane lastnik takšne nepremičnine država oz. občina.

Če imate sklenjeno pogodbo o leasingu avtomobila, bo leasingodajalec prekinil to pogodbo ob začetku stečajnega postopka, avtomobil bo zahteval nazaj.

V osebnem stečaju se prodaja premoženje stečajnega dolžnika, najemna razmerja, sklenjena pred pričetkom se pa ne prekinejo. Torej vam stanovanja ne vzamejo, saj niste lastnik temveč najemnik.

Stečaj lahko sprožite, stanovanje pa bo v osebnem stečaju prodano, saj predstavlja veš premoženje. Banka, ki je hipotekarna upnica bo poplačana pred vsemi drugimi upniki, preostanek dolgov pa se bo v postopku odpusta obveznosti odpustil. Na koncu stečaja boste brez dolgov in brez premoženja.

Nepremičnina spada med premoženje stečajnega dolžnika in se zato v postopku osebnega stečaja proda ter dobi novega lastnika. Stečajni upravitelj s prodajo ustanovi stečajno maso iz katere poplača dolgove, tisti del dolgov, ki pa ga ne bi uspeli poplačati s prodajo premoženja, pa se v postopku odpusta obveznosti odpusti po uspešnem preteku preizkusne dobe, katero sodišče določi v razponu med 2 in 5 leti.

V primeru neuspešne prodaje nepremičnine na dražbah in drugih postopkih, ki jih z namenom prodaje sproži in vodi stečajni upravitelj, postane lastnik takšne nepremičnine država oz. občina kjer se nepremičnina nahaja.

Sorodniki imajo predkupno pravico le, če so solastniki nepremičnine.

Če boste izpeljali osebni stečaj vi, kot žena, bo v stečajni masi tudi vajino skupno premoženje, ki ga imata z možem. Vendar sem ne sodi premoženje, ki ga je mož podedoval (to je njegovo posebno premoženje, na katerega stečaj ne seže). V stečajno mas ne sodijo predmeti, kot so pohištvo, TV sprejemnik in podobno, temveč nepremičnine, avtomobil, vrednostni papirji in podobno.

Če bo osebni stečaj izpeljal vaš mož, pa bo v stečajno maso sodilo tudi premoženje, ki ga je podedoval.

Če dedujete v času, ko stečajni postopek traja, bo dediščina predstavljala vaše premoženje, katero bo predmet stečajne mase – torej se bo prodala (če je to nepremičnina) ali kako drugače unovčila. Če dedujete po končanem stečajnem postopku, je dediščina nedotakljiva – po končanju stečajnega postopka ste ponovno lahko lastnik premoženja.

Rok 3 let za izselitev iz stanovanja velja, če je bilo stanovanje prodano na dražbi v izvršilnem postopku. V vaši zadevi pa se bo stanovanje prodajalo (na dražbi ali drugače) v stečajnem postopku, tukaj pa veljajo drugačna pravila kot v izvršilnem postopku.

Sodišče vam je poslalo sklep o prodaji, v sklepu so vam naložili 3 mesečni izselitveni rok. Ta rok ni prkeluziven, ker ga določa sam zakon, kar pomeni, da ni nobene možnosti za podaljšanje roka za izselitev, prav tako ni možno ugovarjati proti temu sklepu.

Da, lahko, če dobite soglasje upravitelja in sodišča. Običajno soglasje dobite, če gre za nakup manjše vrednosti (manj od 1.000€)

V osebnem stečaju je predmet stečajne mase (posledično prodaje) premoženje stečajnega dolžnika, kamor sodi tudi skupno premoženje, katerega sta v času trajanja zakonske ali zunajzakonske zveze pridobila z delom skupaj z možem oz. partnerjem.

V vašem konkretnem primeru moževa lastninska pravica, ki jo je pridobil na nepremičnini na podlagi dedovanja ne sodi v stečajno maso v primeru vašega osebnega stečaja, saj to premoženje ni vajino skupno premoženje, ki bi ga pridobila z delom temveč njegovo posebno premoženje, ki je izvzeto iz stečajne mase zakonca oz. partnerja.

Prav tako je iz stečajne mase v primeru vašega osebnega stečaja izvzet osebni dohodek zakonca ali partnerja – je nedotakljiv oz. nerubljiv.

Kar se tiče pa osebnega avtomobila, za katerega je sklenjena pogodba o leasingu, pa se bo v primeru vašega osebnega stečaja ugotavljal znesek, ki sta ga skupaj vplačala in ta znesek je vajino skupno premoženje, katerega bo stečajni upravitelj do polovice uveljavljal v stečajni masi.

4 Dohodki in zaposlitev v času osebnega stečaja

Lahko ste zaposleni za poln delovni čas, kakor tudi za skrajšanega. Glede tega zakon ne postavlja nobenih pravil. V bistvu zakon določa, da v kolikor je oseba (ki je v osebnem stečaju) brezposelna, si mora prizadevati najti si zaposlitev.

V primeru vašega osebnega stečaja se partnerju ne zadržujejo sredstva, se pa ugotavlja če je del njegovega premoženja vajino skupno premoženje – to je premoženje, ki bi ga morebiti ustvarila skupaj, tako bi se ugotovljen vaš delež na njegovem premoženju smatral kot predmet stečajne mase in bi se prodajal v okviru stečajnega postopka.

Če se boste zaposlili, boste v času trajanja preizkusne dobe, ki jo sodišče določi med 2 – 5 let lahko prejemali na vaš račun in tudi razpolagali z dohodki do višine 600,95€ na mesec. Vse kar bi dobili več od 600,95€/mesec na vaš račun, pa bi se do konca izteka te poskusne dobe stekalo v stečajno maso. Če imate otroke, se ta znesek poveča za prvega 219,50€ in drugega nekoliko manj, 190,61€.

Če se boste odločili izvesti osebni stečaj, bo v osebnem stečaju prodano vaše premoženje (nepremičnina). V postopku odpusta obveznosti bo sodišče določilo preizkusno dobo, v času trajanja med 2 – 5 leti. Glede na to, da ste prejemnik pokojnine, je ta preizkusna doba določena (običajno) v trajanju dveh let. V tem času, ko bo tekla preizkusna doba, boste lahko prejemali pokojnino do višine 600,95 EUR mesečno. Če je vaša pokojnina večja kot 600,95 EUR, se bo razlika, ki je nad 600,95€ stekala v stečajno maso, po preteku preizkusnega obdobja pa te omejitve več ne bo.

Izguba zaposlitve nikakor ne vpliva na stečajni postopek v smislu, da bi bil stečajni postopek zaradi tega prekinjen ali podobno. O izgubi zaposlitve boste morali obvestiti stečajnega upravitelja v svojem rednem mesečnem poročilu, nadalje pa si boste morali prizadevati poiskati novo zaposlitev – k temu vas zavezuje zakon in tudi stečajni upravitelj bo od vas zahteval, da ste aktivni pri iskanju nove zaposlitve, kar mu boste morali dokazovati (enako kot na Zavodu za zaposlovanje) s pošiljanjem dokazil o poslanih prošnjah za zaposlitev, opravljenih razgovorih za zaposlitev in podobno.

Da, odblokirajo se računi, izvršbe se prekinejo. Vendar boste imeli omejen znesek prihodkov na razpolago kljub temu. 600,95€ lahko prejemate rednih mesečnih prejemkov, kot je plača  oz. če vzdržujete družinskega člana se ta znesek poveča za 219,50€, za drugega pa 190,61€.

Če ste prejemnik socialne pomoči, vam ta v osebnem stečaju ostane. Prav tako bi, če bi se zaposlili, razpolagali z dohodkom do višine 600,95 € neto na mesec, ki bi ga nemoteno prejemali na vaš bančni račun.

Ne, ne ostanete brez pokojnine. Odtegnila bi se vam pokojnina le v tistem znesku, ki presega 600,95€, preostanek pokojnine, do višine 600,95€ pa ostane dolžniku na računu.

Razmišljanje je napačno. Že sam zakon stečajnega dolžnika zavezuje, da si mora ves čas trajanja osebnega stečaja in odpusta obveznosti prizadevati najti zaposlitev in o iskanju zaposlitve poročati stečajnemu upravitelju ter tudi dokazovati, da si zaposlitev v resnici prizadeva najti. Sam postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi je enak, kot če ne bi bili v stečaju: pogodbo sklenete in z delodajalcem podpišete sami, le stečajnega upravitelja je potrebno obvestiti o tem, da ste se zaposlili. Plača, katero boste lahko prejemali na vaš bančni račun, bo do izteka poskusne dobe ostala vam na razpolago do višine 600,95€ neto mesečnega priliva, če bi bili prilivi višji od 600,95€, bi se morebiten presežek stekal v stečajno maso – vendar le do izteka poskusnega obdobja. Če vzdržujete otroke, se ta znesek poveča za prvega 219,50€ in drugega nekoliko manj, 190,61€.

Če preživljate otroka, ste upravičeni prejemati višji znesek, trenutno je to za prvega otroka 219,50€, za drugega pa 190,61€

Sodišču boste najprej morali poslati prošnjo za odobritev odprtja bančnega računa, potem z odobritvijo sodišča na banki urejate odprtje računa.

Znesek, ki ga boste lahko mesečno dvignili z vašega bančnega računa je sledeč:
Osnova za samsko osebo: 600,95€
+ dodatek za prvega otroka: 219,50€
+ dodatek za drugega otroka: 190,61€
= SKUPAJ: 1.011,06 – od tega zneska se odšteje znesek, ki ga prejemate za otroški dodatek in morebitno preživnino in tako si izračunate točen znesek, ki ga boste lahko dvignili na banki tekom stečajnega postopka oziroma vse do konca trajanja preizkusne dobe, ki jo bo določilo sodišče.

5 Odpust obveznosti

Z dnem 26. 4. 2016 je stopila v veljavo novela zakona (ZFPPIPP-G), ki v četrti točki sedmega odstavka 400. člena podaljšuje obdobje, v katerem lahko upniki vložijo ugovor proti odpustu obveznosti, če menijo, da obstajajo ovire za odpust obveznosti iz 399. člena tega zakona, vse do konca preizkusnega obdobja, vendar pa prehodne in končna določba nove novele v četrtem odstavku 34. člena pravi, da se določbe spremenjenega 400. člena zakona uporabljajo za postopek odpusta obveznosti, ki se začne po uveljavitvi tega zakona. To pomeni, da za postopke odpusta obveznosti, ki so se začeli pred 26.4.2016 velja, da lahko upniki ugovarjajo zoper odpust obveznosti v roku 6 mesecev od objave oklica o odpustu obveznosti in sicer iz razlogov, ki so bili znani na dan objavljenega oklica. Če pa je ovira za odpust obveznosti nastala v času teka postopka odpusta obveznosti, pa začne v tem primeru šestmesečni rok teči z dnem nastanka ovire in se izteče šest mesecev po tem, ko je ovira za odpust nastala.

Dolgov ne poplača nihče. Če nimate nič premoženja, katero bi se prodalo in bi se s tem poplačali – vsaj delno, upniki, potem se ti dolgovi v postopku odpusta obveznosti odpustijo. Postopek odpusta obveznosti se vodi skupaj oz. istočasno v postopku osebnega stečaja. V tem postopku sodišče določi preizkusno dobo in če jo uspešno prestanete, sodišče izda sklep, da so vaši dolgovi odpuščeni.

Iz dane informacije je očitno, da vam dolgovi niso bili odpuščeni. Zakaj vam niso bili odpuščeni ter ali vam niso bili odpuščeni le delno ali v celoti, ste zagotovo bili obveščeni, tukaj lahko le ugibamo zakaj:

 1. ali niste predlagali začetka postopka odpusta obveznosti in do odpusta obveznosti sploh ni prišlo
 2. ali ste predlagali začetek postopka odpusta obveznosti, pa je bil ta zavrnjen (morebiti zaradi vaših kršitev v času preizkusne dobe ali pa zaradi morebitnega obstoja ovir
 3. ali ste predlagali začetek postopka odpusta obveznosti, pa so vam bile odpuščeni dolgovi, razen tistih dolgov, ki so izvzeti iz odpusta obveznosti.Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, RAZEN:
  1. denarne kazni ali dolg za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
  2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
  3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, odvzema premoženja nezakonitega izvora in povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti in

  4. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Če bo globo pravočasno plačal in ne bo prišlo do prisilne izterjave (izvršbe) v času stečaja, potem ne bo nobene ovire za odpust obveznosti. Ovira bi bila, če svojih obveznosti (tudi iz naslova glob), ne bi pravočasno plačeval – če bi se na novo zadolževal.

6 Kazniva dejanja in kazenska evidenca

Če imate odprt KAZENSKI postopek, ki je v teku in za katerega ne veste ali bo zaključen z oprostilno sodbo (t.j. če ste vi obtoženi), potem morate biti pazljivi. Na dan začetka postopka odpusta obveznosti ne smete imeti v kazenski evidenci vpisane pravnomočne obsodbe za kazniva dejanja zoper premoženje ali gospodarstvo, prav tako pa ne smete biti obsojeni za tovrstna kazniva dejanja tekom postopka odpusta obveznosti. Sicer pa stečaj lahko sprožite, če je postopek v teku, to ni ovira.

Če ste bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja zoper premoženje ali gospodarstvo in kaznivo dejanje še ni izbrisano iz kazenske evidence, potem sodišče ne bo dovolilo, da se vam obveznosti odpustijo, saj zakon določa, da odpust obveznosti v tem primeru ni možen. Če pa je kaznivo dejanje že izbrisano iz kazenske evidence, potem pa lahko naredite osebni stečaj in predlagate odpust obveznosti.

Predlagamo, da na ministrstvu za pravosodje zaprosite za potrdilo iz kazenske evidence in vidite ali je “prazna” ali je v evidenci vpisano kaznivo dejanje.

Obrazec za potrdilo iz kazenske evidence najdete na tej spletni strani in ga natisnete in ga pošljete po e-pošti, ministrstvo vam potrdilo pošlje po navadni pošti na domač naslov. Povezava: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/pravosodna_uprava/centralna_kazenska_evidenca/

Če želite vprašati ali se globe za prometne prekrške odpustijo v osebnem stečaju, je odgovor NE. Če želite vprašati ali lahko izpeljete osebni stečaj, če imate obsodbo za kaznivo dejanje, je odgovor prav tako NE, vse dokler je ta obsodba vpisana v kazensko evidenco – to so obsodbe za kazniva dejanja in ne globe za prometne prekrške.

Za sprožitev stečajnega postopka ni ovire, da proti vam teče kazenski postopek, ki še ni zaključen.

Ko bo sodišče določilo poskusno dobo za odpust obveznosti, pa se lahko zakomplicira, če boste obsojeni v kazenskem postopku, saj je obsodba za kaznivo dejanje zoper premoženje ali gospodarstvo, ki še ni izbrisana iz kazenske evidence ovira, da se vam obveznosti odpustijo in vam bo sodišče preklicalo odpust obveznosti. Če pa je v  vašem primeru kazenska zadeva, ki ne sodi v kategorijo kaznivih dejanj zoper premoženje ali zoper gospodarstvo, pa za vas ne bo posledic v stečajnem postopku. Najprej preverite v katero kategorijo sodi to kaznivo dejanje, za katero se vodi kazenski postopek proti vam.

Odvisno od dolžine zaporne kazni. Obsodba za kaznivo dejanje, zaporna kazen do enega leta se po preteku 3 let izbriše iz kazenske evidence. Pogoj je, da je obsodba izbrisana iz kazenske evidence. To velja za kazniva dejanja zoper premoženje ali zoper gospodarstvo, ne pa za kazniva dejanja iz drugih kategorij ali za prekrške.

7 Končanje postopka

V roku 8 dni po preteku poskusne dobe bo sodišče izdalo sklep o končanju postopka odpusta obveznosti. Stečajni postopek teče ločeno in se konča z zadnjo razdelitvijo stečajne mase upnikom – končno razdelitvijo. Če je stečajni upravitelj tudi že zaključil z razdelitvijo stečajne mase do tega roka, so vsi postopki končani.

Je pa smiselno, da se obrnete na stečajnega upravitelja glede vprašanja končanja stečaja, saj le on najbolje ve za vaš primer, kakšen terminski plan si je zadal.

Da. Če poplačate dolgove in stroške stečajnega postopka, se lahko stečajni postopek prekine. Predlagamo, da se obrnete na vašega stečajnega upravitelja, da vam izračuna te stroške in se mogoče celo kaj bolj fiksno dogovorite.

Če tekom postopka osebnega stečaja zmorete poplačati vse dolgove, vključno s stroški stečajnega postopka, se tako lahko stečajni postopek prekine, prav tako preizkusna doba in od plače več nimate odtegljajev.

Če še niste vložili zahtevka za odpust obveznosti, ga morate čim prej, saj ga lahko do izteka stečajnega postopka. Smiselno je, da bi ga vložili že z začetkom stečaja, saj ste tako prej gotovi s stečajnimi zadevami.

Priporočamo, da ga vložite čim prej…. glede na zapisano, pišete, da se vam stečaj izteče januarja 2017. Sumim, da če veste datum, bi to lahko bil datum izteka preizkusne dobe v postopku  odpusta obveznosti in vam ta postopek že teče. Priporočam, da to preverite, lahko pa vam preverimo mi, če nam poveste opravilno številko stečaja.

V postopku osebnega stečaja se vodita dva postopka. Stečajni postopek kot generalni postopek in znotraj njega še postopek odpusta obveznosti. Stečajni postopek se konča, ko stečajni upravitelj konča vse posle (prodaja premoženja in poplačilo upnikov) ter naredi končno razdelitev upnikom, vendar ne prej, kot pa poteče preizkusna doba v postopku odpusta obveznosti. Ko se izteče preizkusna doba v postopku odpusta obveznosti, vam mora sodišče v roku 8 dni po izteku preizkusne dobe izdati sklep o odpustu obveznosti.

Postopek odpusta obveznosti, ki teče v okviru postopka osebnega stečaja je ločen postopek, ki se zaključi po preteku preizkusne dobe, ki jo je določilo sodišče, ko je postopek odpusta obveznosti začelo. S tem, ko je postopek odpusta obveznosti končan pravnomočno, so vaši dolgovi odpuščeni. Postopek osebnega stečaja pa se zaključi, ko stečajni upravitelj opravi vse posle, katere je dolžan – kot v vašem primeru tudi prodajo nepremičnine, saj se stečajni postopek konča, ko je prodano vse premoženje, ki spada v stečajno maso in stečajni upravitelj unovčeno stečajno maso razdeli med upnike, to je končna razdelitev upnikom. Zakon ne določa časa, v kakšnem času mora stečajni upravitelj premoženje prodati, saj je to nemogoče časovno omejiti, tako da ima, kot pravite vaš stečajni upravitelj prav.

Preizkusna doba je določena v postopku odpusta obveznosti. Postopek odpusta obveznosti teče znotraj postopka osebnega stečaja in ta postopek je namenjen odpustu dolgov, po uspešno prestani preizkusni dobi pa sodišče odloči, da so dolgovi stečajnega dolžnika opuščeni. V stečajem postopku se vrši ugotavljanje in unovčevanje stečajne mase, kar opravlja stečajni upravitelj. Njegova naloga je, da čim uspešneje unovči stečajno maso (v vašem primeru proda nepremičnino) in iz unovčene stečajne mase poplača upnike. Tako se stečajni postopek zaključi ne glede na to, kdaj se zaključi postopek odpusta obveznosti (oziroma poteče preizkusna doba v postopku odpusta obveznosti), stečajni postopek se lahko tako zaključi tudi leto ali več po tem, ko je stečajnemu dolžniku pretekla določena preizkusna doba v postopku odpusta obveznosti. Če pa pride do situacije, ko premoženja ni nikakor mogoče prodati na trgu, pa postane lastnik premoženja stečajnega dolžnika država oziroma občina.

Iz dane informacije je očitno, da vam dolgovi niso bili odpuščeni. Zakaj vam niso bili odpuščeni ter ali vam niso bili odpuščeni le delno ali v celoti, ste zagotovo bili obveščeni, tukaj lahko le ugibamo zakaj:

 1. ali niste predlagali začetka postopka odpusta obveznosti in do odpusta obveznosti sploh ni prišlo
 2. ali ste predlagali začetek postopka odpusta obveznosti, pa je bil ta zavrnjen (morebiti zaradi vaših kršitev v času preizkusne dobe ali pa zaradi morebitnega obstoja ovir
 3. ali ste predlagali začetek postopka odpusta obveznosti, pa so vam bile odpuščeni dolgovi, razen tistih dolgov, ki so izvzeti iz odpusta obveznosti.Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja, RAZEN:
  1. denarne kazni ali dolg za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
  2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
  3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, odvzema premoženja nezakonitega izvora in povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti in

  4. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Ko bo končan stečaj in odpust obveznosti, boste lahko brez ovir najemali kredite in/ali kupovali premoženje, tudi nepremičnino. To pomeni, da ni nobene zakonske ovire, ki bi vam po zakonu onemogočala ali prepovedovala najeti kredit ali pridobiti premoženje. Je pa odvisno od vaše kreditne sposobnosti in banke, ki bo ocenjevala vašo boniteto. Sicer bo banka še štiri leta po končanem postopku imela v evidenci, da ste prestali stečaj, kar bo upoštevala pri odločanju o kreditni sposobnosti in bo vplivalo na vašo boniteto pri najetju posojila. V praksi je tako, da osebe, ki so končale osebni stečaj in imajo zaposlitev v dobro stoječih podjetjih in konsistentno osebni dohodek, imajo pri posameznih bankah kljub zaključenem stečaju priznano dobro boniteto in so že uspešno najeli novo posojilo ali dobili limit že prvo leto po končanem stečaju. So pa primeri, ko pa osebe, ki imajo nestanovitno zaposlitev, minimalno plačo itd… pa jim banka ne odobri kredita ali limita še tri leta po končanem postopku. Na koncu je zmeraj banka tista, ki bo rekla zadnjo besedo, vsaka banka ima svojo politiko ocenjevanja bonitete kreditojemalcev in banka odloča. Zakon pa vas tukaj ne omejuje.

Tukaj lahko postavite vaše vprašanje:

Potrdite polje: