Potrebna dokumentacija za samostojne podjetnike in zasebnike:

1. OSEBNI PODATKI:
– Fotokopija osebne izkaznice
– Davčna številka
– Zadnje 3 izpiske ali skupen izpis prometa preteklih 3 mesecev na vseh vaših transakcijskih računih, tudi poslovnem;
– Fotokopija VSEH bančnih kartic transakcijskih računov;


2. PODATKI O DOLGOVIH:

Vse s čimer razpolagate:

izvršbe, pozivi k plačilu, predlogi izvensodne poravnave, opomini, sodbe itd.

Če nimate vseh izvršb doma:

Oglasite se na vašem Okrajnem sodišču. Pojdite na izvršilni oddelek. Tam naročite, da vam natisnejo »seznam izvršilnih postopkov«  (seznam izvršb)

Če dolgujete davke in prispevke FURS: na FURS-u dvignete: »izpis stanja dolga«


3. PODATKI O TERJATVAH :

– izpis seznama terjatev do kupcev (in drugih), ki ga izpiše vaše računovodstvo;

– če koga terjate za neposlovne namene, predložite listinske dokaze kot so pogodbe, izvršbe in podobno;


4. PODATKI O PREMOŽENJU:
– če ste lastnik osebnega avtomobila ali motornega kolesa oz. podobno: fotokopija prometnega dovoljenja;

– če ste lastnik nepremičnin: podatki o nepremičninah (izpis iz Zemljiške knjige ali
podatki o nepremičninah: številka parcele, k.o., …)

– drugo premoženje, ki je evidentirano v javnih evidencah (vrednostni papirji itd)

– izpis seznama osnovnih sredstev iz registra osnovnih sredstev, ki jih imate v lasti za opravljanje vaše dejavnosti


5. PODATKI O PREJEMKIH oz. DOHODKIH:
– Če ste zaposleni drugje in opravljate dejavnost:
o Zadnje tri plačilne liste

-Če prejemate še kakšne druge prejemke:
o če ste prejemnik denarne socialne pomoči:
odločbo Centra za socialno delo o dodelitve socialne denarne pomoči

o če ste prejemnik otroškega dodatka ali kakršnih koli drugih nadomestil ali drugih prejemkov:
odločbo ali odločbe, s katero vam je posamezen prejemek bil dodeljen oz. priznan


6. OSTALO:

– Rojstne liste otrok, ki jih preživljate ali ste jih dolžni preživljati;

– Vaše preživninske obveznosti ali terjatve:
višina preživnine, ki jo morate plačevati za otroke ali jo prejemate od starša vaših-ega otrok-a
– priložite zadnje odločbe o uskladitvi preživnine, sklepe ali sodbe sodišč in podobno

– Če ste bolni oz. se zdravite za dolgotrajnejšo boleznijo ali ste invalid, dostavite izvide, potrdila, ambulantne kartone, odločbe…. Karkoli imate od dokumentacije v zvezi z dokazovanjem vašega zdravstvenega stanja;

– Če so bolni vaši otroci ali zakonec ali partner, ali če se zdravijo za dolgotrajnejšo boleznijo ali imate v družini invalida ali otroka s posebnimi potrebami:
dostavite izvide, potrdila, ambulantne kartone, odločbe…. Karkoli imate od dokumentacije v zvezi z dokazovanjem stanja


Vso potrebno dokumentacijo nam lahko dostavite na naslednje možne načine:

– skenirane dokumente po elektronski pošti na: info@stecajnapisarna.com

– kopije dokumentov po pošti na naš naslov

– kopije dokumentov lahko izročite osebno v naši pisarni v Mariboru po predhodno dogovorjenem terminu.

 


 Za več informacij nas pokličite na telefon: 041 / 777 – 775

ali nam pošljite vprašanje po e-pošti: kontakt@stecajnapisarna.com

in z veseljem vam bomo pomagali.

Odgovorimo na vsak, tudi anonimen telefonski klic in vsako elektronsko pošto!
Informativno in BREZPLAČNO svetujemo ter odgovarjamo na zastavljena vprašanja po telefonu in elektronski pošti,
dogovorimo pa se za osebni posvet na željo stranke v naših prostorih ali na želeni lokaciji, ki ustreza stranki.

Vsa svetovanja in odgovori na zastavljena vprašanja so brezplačni in niso pogojeni z naročilom storitve.
Prav tako pa jamčimo za zaupno obravnavo vseh podatkov in informacij.